امروز پنجشنبه 26 فروردین 1400
جستجو
تا

     


تعداد موارد: 42 - در حال نمایش صفحه: 2 از 5

مقالات چاپ شده
کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگانفایلشماره نشریه
96L4ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی دو گونه سریش ایرانی (Eremurus kopetdaghensis و Eremurus luteus) با تیمار اسید جیبرلیک و سرماتوانمندی ها و چالش های صنعت گلپژوهشی کاملFaافسون رحمانپور، آتوسا وزیریدیدن
چکیده: سریش از گیاهان ریزوم‌دار بهارگل با گل‌آذین زیبا و منحصر به فردی است که ارزش زینتی بسیاری دارد. متاسفانه علیرغم ارزشمند بودن گونه‌های بومی آن، اطلاعات در مورد تنوع آن اندک و تنها استفاده از چسب سریش مرسوم بوده است. هدف از این پژوهش معرفی با صرفه‌ترین روش جوانه‌زنی و رفع خفتگی بذرهای سریش کپت داغ (Eremurus kopetdaghensis M. Pop ex B. Fedtsch.) و سریش لیمویی (Eremurus luteus Baker) و ارائه مناسبترین گونه برای شرایط ایران بود. بدین منظور برای دستیابی به مناسبترین مکان جهت افزایش جوانه‌زنی، قدرت زنده‌مانی و رفع خفتگی بذرها، تحت پیش تیمارهای محرک فیزیکی شامل خیساندن بذر به‌مدت 72 ساعت، سمباده کشیدن پوسته بذر و تیمار هورمونی جیبرلیک اسید ppm 10 قرار گرفتند و سپس در خاک گلدان در سه مکان کجور، باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با دمای متغیر و در سردخانه با سرمای ثابت 4 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 30 روز نگهداری شدند. نتایج نشان داد برای شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی به اسید جیبرلیک ppm 10 و افزایش تعداد روزهای یخبندان نیاز است و سرمای زمستانه موجب تاخیر در زمان جوانه‌زنی و افزایش تعداد بذرهای جوانه زده شد که در سریش کپت داغ با درصد جوانه‌زنی 70، سرعت جوانه‌زنی 5/7، شاخص بنیه بذر 23/7 و در سریش لیمویی با درصد جوانه‌زنی 55، سرعت جوانه‌زنی 79/8 و شاخص بنیه بذر 15/10 در کجور، به ترتیب در سریش کپت داغ 6/42، 9/8، 56/5 و در سریش لیمویی 40، 6/9، 06/11 در باغ گیاه‌شناسی و در سریش کپت داغ 3/33، 31/0، 56/0 و در سریش لیمویی 33/45، 72/0، 65/3 در سردخانه بود و در مقایسه با تیمار شاهد که فقط تحت پیش تیمار محرک فیزیکی بودند اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. مقایسه‌ی بین دو گونه نشان داد که قدرت زنده‌مانی سریش لیمویی بیشتر از سریش کپت داغ در هر سه موقعیت باغ گیاهشناسی، کجور و سردخانه با سرمای ثابت 4 درجه سانتی‌گراد بود و می‌توان از این گونه برای تکثیر در اقلیم‌های مشابه استفاده نمود.
96E5ارزیابی رشد و نمو پیازچه یک‌ساله لیلیوم هیبرید شرقی در شرایط کمبود عناصر آهن، بور، منگنز و مولیبدنتغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaسیده سمیه شفیعی ماسوله، مریم کریمی علویجهدیدن
چکیده: لیلیوم به عنوان یکی از مهم‌ترین گل‌های شاخه بریده در جهان مطرح است. لازمه تولید موفق این گل، استفاده از پیازهای گل با اندازه و کیفیت مناسب می‌باشد. در این پژوهش رشد و نمو پیازچه فلسی لیلیوم برای تولید پیازچه یک‌ساله در شرایط کمبود برخی از عناصر کم مصرف موثر در فتوسنتز گیاه (آهن، بور، منگنز و مولیبدن) زمانی‌که کشت با سه اندازه مختلف پیازچه فلسی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت. سه اندازه مختلف پیازچه فلسی بوسیله شش محلول غذایی متفاوت تغدیه شد و در کنار تیمار شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد چنانچه در دوره تولید پیازچه یک‌ساله از پیازچه‌های فلسی با اندازه قطر کوچک (کمتر از 12 میلی‌متر) استفاده شود، باید به عناصر کم مصرفی موجود در محلول غذایی توجه اساسی شود به عبارتی حداقل نیاز گیاه به عناصر کم مصرف بر اساس محلول غذایی که به طور معمول محلول هوگلند می‌باشد فراهم گردد، در حالی‌که پیازچه های فلسی بزرگ (بالای 13 میلی متر تا 20 میلی‌متر) شرایط کمبود عناصر کم مصرف به ویژه آهن و منگنز را جبران نمودند و گیاهان حاصل از آنها توان فتوسنتزی لازم برای افزایش اندازه پیازچه یک‌ساله در حال نمو را داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دو عنصر آهن و منگنز و قطر بالای 15 میلیمتر پیازچه‌های فلسی برای تولید پیازهای گل مورد استفاده قرار گیرند.
96L3تاثیر تنش خشکی و شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان پوششی Phyla nodiflora L.) و (Frankenia thymifolia Desf.توانمندی ها و چالش های صنعت گلپژوهشی کاملFaسحر میرزایی، مونا دستوریدیدن
چکیده: ایران یکی از کشورهای دارای اراضی خشک می‌باشد. خشکی خاک از جمله عوامل تنش‌زای محیطی می‌باشد که علاوه بر کاهش قابلیت جذب آب توسط ریشه‌ها، گیاهان را نیز از نظر تغذیه‌ای و فرایند‌های متابولیکی دچار مشکل می‌نماید. در بسیاری از موارد به دلیل کمبود آب یا خشکی خاک امکان ایجاد فضای سبز با گونه های رایج امکان پذیر نمی‌باشد. بنابراین، معرفی گیاهان کم توقع در فضای سبز، کمک شایانی به بهینه‌سازی مصرف آب خواهد کرد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گیاه پوششی Phyla nodiflora L. وFrankenia thymifolia Desf. تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری و شوری جهت تعیین آستانه تحمل گیاهان مورد بررسی به تنش شوری و خشکی انجام شد. آزمایش به ‏صورت فاکتوربل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 12 تیمار و 5 تکرار انجام گردید. تیمارها شامل 4 سطح شوری 5/0 (شاهد)، 3، 6 و 9 دسی‌زیمنس بر متر و 3 سطح آبیاری به ‏ترتیب شامل 100% (شاهد)، 75% و 50% ظرفیت مزرعه بود. نتایج نشان داد که صفات کیفیت ظاهری، طول شاخساره، سطح برگ، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل و فتوسنتز، تحت تأثیر تنش کم آبی و شوری کاهش یافتند. خصوصیات مورفولوژیکی مورد مطالعه در گیاهان پوششی فیلا و فرانکنیا تحت تاثیر تیمارهای مختلف مشابه هم عمل کردند. اگرچه کیفیت ظاهری هر دو گیاه پوششی در اثر تیمارهای مختلف تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما گیاه پوششی فیلا نسبت به فرانکنیا تحمل بیش‏تری به تنش‌های شوری و کم‌آبی نشان داد. میزان کلروفیل و فتوسنتز با کاهش درصد آب ظرفیت مزرعه و افزایش میزان شوری، روند کاهشی داشت. بیشترین میزان کلروفیل و فتوسنتز در تیمار آبیاری 100% ظرفیت مزرعه و 5/0دسی زیمنس بر متر تنش شوری و کمترین میزان در تیمار آبیاری 50% ظرفیت مزرعه و 9 دسی زیمنس بر متر تنش شوری بود. نتایج بیانگر آن است که گیاهان پوششی فیلا و فرانکنیا تحمل چندانی در شرایط تنش شوری و خشکی شدید ندارند.
95H8راهبردهای کاهش خزان و زردی زود هنگام درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر محلاتتوسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کوتاهFaسید محمد بنی جمالی، بهزاد ادریسیدیدن
چکیده: درخت چنار Platanus orientalis یکی از رایج‌ترین درختان مورد استفاده در فضای سبز شهری است که به دلیل داشتن تاج مناسب و رشد نسبتا سریع مورد علاقه بسیاری از طراحان منظر شهری است. در سال‌های اخیر کلروز و خشکیدگی زودرس سرشاخه‌های این درختان یک مشکل جدی در برخی نقاط ایران و جهان شده است. در این تحقیق با مشاهدات میدانی مناطق شهری محلات و تجزیه نمونه‌های گیاه و خاک درختان بیمار، نتایج حاصله به روش آزمون t با درختان سالم (شاهد) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درختان بیمار نسبت به درختان سالم دچار کمبود نیتروژن، فسفر و بور بودند که می تواند مرتبط با تنش خشکی و بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی باشد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مصرف نمک جهت ذوب یخ‌های زمستانه می‌تواند منجر به افزایش شوری و افزایش میزان فعالیت آهک موجود در خاک و صدمه به درختان گردد. از این‌رو ایجاد بستر مناسب با آبیاری بهینه و اجتناب از شور نمودن خاک توصیه می‌گردد.
95I5کارایی حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید، کلرپیریفوس، سایپرمترین و پالیزین در کنترل زنجرک Orosanga japonicus Melichar روی گیاه زینتی شمشاد، Euonymus japonicus Thunb.آفات و بیماری هاپژوهشی کاملFaمولود غلام زاده چیتگردیدن
چکیده: زنجرک Orosanga japonicus Melichar (Hem.: Ricaniidae) با تغذیه از شیره گیاهی، ترشح عسلک و جلب قارچ دوده، زیبایی گیاه شمشاد، Euonymus japonicus Thunb. را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق کارایی سه حشره‌کش شیمیایی شامل ایمیداکلوپرید (5/0 میلی‌لیتر در لیتر)، کلرپیریفوس (2 میلی‌لیتر در لیتر)، سایپرمترین (5/0 میلی‌لیتر در لیتر) و حشره‌کش گیاهی پالیزین (5/2 میلی‌لیتر در لیتر) علیه زنجرکO. japonicus مقایسه شد. هر تیمار با سه تکرار شامل سه متر بوته شمشاد اجرا و تعداد زنجرک‌های زنده روی بوته قبل از محلول پاشی و تا پنج روز بعد از آن شمارش گردید. سپس کارایی حشره‌کش‌ها با استفاده از فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه شد. مؤثرترین حشره‌کش در کنترل زنجرک O. japonicus حشره‌کش سایپرمترین (100 درصد کارایی) بود. همچنین حشره‌کش ایمیداکلوپرید کارایی چشمگیری (100-97 درصد) در مقایسه با دو حشره‌کش دیگر ایجاد کرد. بالاترین کارایی حشره‌کش پالیزین و کلرپیریفوس به ترتیب در روزهای اول (8/93 درصد) و دوم (3/80 درصد) پس از محلول پاشی بدست آمد. بنابراین پالیزین به دلیل کم‌خطر بودن برای محیط زیست می‌تواند در کنترل زنجرک O. japonicus نقش مهمی داشته باشد و به عنوان جایگزین حشره‌کش‌های شیمیایی پر خطر در کنترل زنجرک O. japonicus به کار گرفته شود.
95F18بهبود شاخص‌های کیفی و افزایش ماندگاری در ارقام گل رز Black magic و Maroussia توسط تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیکفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaسحر میرزایی، بهزاد ادریسی، طیبه فرامرزیدیدن
چکیده: گل رز (Rosa hybrida) از مهمترین گل‌های بریده در سطح جهان است. پژوهشی با هدف افزایش طول عمر و کاهش عارضه خمیدگی گل رز در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات بر روی دو رقم رز بلک مجیک و ماروسیا انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک در چهار سطح (0، 0/25، 0/5 ، 0/75 میلی‌مولار) انجام شد. نشت یونی، رطوبت نسبی بافت، شاخص کیفی گل، طول عمر، میزان جذب محلول، تعداد کلونی باکتری، فعالیت آنزیم پال، تشکیل لیگنین و میزان پروتئین اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد صفات نشت یونی، میزان محلول جذب شده، شاخص کیفی گل در روز چهاردهم و شانزدهم آزمایش در سطح 1 درصد معنی دار گردیدند و صفات شاخص کیفی گل در روز دهم آزمایش، تعداد کلونی باکتری، فعالیت آنزیم پال، تشکیل لیگنین و میزان پروتئین معنی‌دار شدند. کمترین میزان نشت یونی و بیشترین فعالیت آنزیم پال در غلظت 25/0 میلی‌مولار، بیشترین میزان محلول جذب شده در غلظت 75/0 میلی‌مولار ، کمترین تعداد کلونی تشکیل شده در غلظت صفر میلی‌مولار و بیشترین مقدار لیگنین در غلظت 5/0 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک بدست آمد. بیشترین میزان پروتئین در رقم ماروسیا و بیشترین طول عمر و بهترین شاخص کیفی گل مربوط به رقم بلک مجیک بود. اسید سالیسیلیک در غلظت پایین باعث تأخیر در پیری گل رز گردید و طول عمر گل بسیار تحت تأثیر نوع رقم بود.
95H5عملکرد ویژگیهای بصری و زیبایی شناختی گیاهان در کاهش اثرات آلودگی صوتیتوسعه و طراحی فضای سبزمروریFaندا خدایاری، احمد حامیدیدن
چکیده: به علت گسترش سریع صنایع، شهرنشینی و سیستم حمل و نقل، آلودگی صوتی به میزان قابل توجهی در سال‌ها‌ی اخیر افزایش یافته است. گیاهان به عنوان ارزانترین عناصر طبیعی برای کاهش آلودگی صوتی محیط در مقایسه با عناصر سخت از جمله سیمان، فلز، پلاستیک و مصالح دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف نهایی کنترل صدا، افزایش آسایش، رضایتمندی و سلامتی افراد ساکن شهرها است. بعبارتی، کمربندهای سبز در شاهراه‌ها و خیابان‌ها به عنوان عوامل محافظت کننده اماکن مسکونی از آلودگی صوتی ناشی از تردد انواع وسایط نقلیه از مهمترین خدمات شهری فضای سبز به شمار می‌آید. براساس مطالعات انجام گرفته، درختان نسبت به سایر موانع هم ردیف خود در تقلیل آلودگی صدا از قابلیت بیشتری برخوردار بوده و موثر عمل می-کنند. روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری اثرات عناصر منظر بر کاهش صدا در سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. در مقاله حاضر پوشش‌های گیاهی بعنوان یکی از عوامل کاهنده‌ صوت در محیط‌های شهری نه‌تنها با کاهش صوت بلکه با افزایش جذابیت‌های بصری سطح تحمل افراد را نسبت به صوت‌های مزاحم افزایش می‌دهند و نحوه ترکیب این گونه ها وجنبه های زیباشناختی آن‌ها که می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی کاهش اثرات صوت‌های مزاحم بر روی افراد داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.
96H9استفاده از گونه‌های بومی در چشم انداز شهری: شهرستان کردکوی استان گلستان (مطالعه موردی)توسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کاملFaعاطفه مصدق، سیده خدیجه مهدوی، جلال محمودیدیدن
چکیده: بررسی و لحاظ کردن ارزش‌های زیباشناسی گیاهان بویژه گونه‌های درختی بومی جهت کاربرد در پارک‌های شهری، منجر به ایجاد مناظری پایا، سازگار، با صرفه اقتصادی و زیبا می‌گردد. یکی از اصولی که در انتخاب گیاهان در فضای‌سبز کاربرد دارد، جنبه زیباشناسی گیاهان می‌باشد. در این تحقیق ده گونه درختی بومی شهرستان کردکوی از لحاظ زیبایی شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و طی بازدیدهای میدانی از لحاظ زیبایی منظر در فصول مختلف سال امتیازدهی صورت گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که گونه‌های انجیلی و لرگ در الویت اول زیباشناختی و در طبقه بسیار زیبا، گونه‌های افرا پلت، توسکا قشلاقی، بلوط، خرمندی، سیاه ولیک و ممرز در الویت دوم و در طبقه بندی زیبا ، درخت کوله خاس و انجیر در اولویت سوم و جزو درختان با زیبایی متوسط طبقه بندی شدند. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق میتوان از درختان بومی به لحاظ ویژگی‌های زیبا شناختی در ایجاد و توسعه فضاهای سبز شهری استفاده نمود.
95C14افزایش شاخص‌های کمی و کیفی گلایول از طریق تراکم بوته و روش کاشتبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaبهروز مرادی عاشور، محمدحسین عظیمیدیدن
چکیده: این پژوهش به منظور تعیین بهترین تراکم بوته و روش کاشت در دو رقم گلایول سفید (White Prosperity) و صورتی (Rose Supreme) به صورت کرت‌های دوبار خرد شده (اسپلیت اسپلیت پلات) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های کمی و کیفی گلایول در روش و تراکم کاشت برای ارقام White Prosperity و Rose Supreme یکسان هستند، به عبارت دیگر بیشترین میزان ارتفاع بوته، طول سنبله و قطر گلچه در روش کاشت کرتی و تراکم کاشت 40 بوته در متر مربع برای ارقام White Prosperity و Rose Supreme بدست آمد. بیشترین میزان تعداد گلچه در بوته و وزن‌تر کل بوته (گرم) در روش کاشت کرتی و تراکم کاشت 70 بوته در متر مربع برای ارقام White Prosperity و Rose Supreme بدست آمد. به‌طور کلی، روش کاشت کرتی بهترین روش کاشت برای افزایش شاخص‌های کمی و کیفی گلایول است.
95I4حشره‌کش گیاهی پالیزین جایگزین مناسبی برای کنترل شته گل رز Macrosiphum rosae (Hom., Aphididae) در مقایسه با حشره‌کش شیمیایی ایمیداکلوپریدآفات و بیماری هاپژوهشی کاملFaمولود غلام زاده چیتگردیدن
چکیده: شته Macrosiphum rosae یکی از آفات مهم گونه‌های مختلف رز است که با تغذیه از شیره گیاهی موجب بدشکلی برگ‌ها و سرشاخه‌ها شده و منجر به کاهش رشد گیاه و در نهایت محصول می‏شود. در این تحقیق اثر حشره‌کش گیاهی پالیزین در مقایسه با حشره‌کش شیمیایی ایمیداکلوپرید روی شته گل رز در شرایط آزمایشگاهی و فضای آزاد بررسی شد. حشره‌کش‌ها در غلظت‌های توصیه شده، پالیزین 2 درهزار و ایمیداکلوپرید 5/0 در هزار تهیه و برای شاهد از آب استفاده شد. محلول‏پاشی روی هر دو سطح برگ توسط محلول پاش دستی انجام شد تا برگ‌‌ها کاملاً به ترکیبات آغشته شوند. 24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار، تعداد شته‌های مرده یادداشت گردید. برای بدست آوردن تعداد شته‌های مرده، شته‌های زنده در زمان‌های مختلف پس از تیمار شمارش شدند. بر اساس نتایج، بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (P≤0.05). حشره‌کش‌ها در دو شرایط ذکر شده جمعیت شته را به‏طور چشمگیری کاهش دادند و تلفات بالای 90 درصد ایجاد کردند. در حالیکه اختلاف معنی‌داری بین میانگین درصد تلفات حشره‌کش ایمیداکلوپرید و پالیزین وجود نداشت. بنابراین حشره‌کش گیاهی پالیزین می‌تواند کنترل مؤثری روی شته‌ رز ایجاد کند و جایگزین مناسبی برای حشره‎‌کش‌ شیمیایی ایمیداکلوپرید در برنامه‌های مدیریت کنترل تلفیقی آفت باشد.

در حال نمایش صفحه: 2 از 5
2