امروز یکشنبه 14 آذر 1400

96H15

توسعه و طراحی فضای سبز

مروری

Fa

کاربرد نخل های زینتی برای طراحی فضای سبز و خشک منظر سازی

 

 

تیره نخل، از اهمیت زیادی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برخوردار است و دارای 184 جنس و 2500-2000 گونه است. نخل‌های زینتی به دلیل عادت رشد، رنگ، شکل و نیز سازگاری گسترده به شرایط اقلیمی و خاکی، از مهم‌ترین عناصر طراحی باغ و بوستان در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند. شمار بسیار کمی از گونه‌ها نیز به دلیل سازگاری خوبی که دارند به فضای سبز مناطق معتدله گرم و معتدله انتقال یافته‌اند. نخل‌های زینتی به صورت گروهی یا توده‌ای، ردیفی و نیز برای نقاط تاکید یا کانونی در طراحی فضای سبز به کار می‌روند. نخل‌ها در کنار ساختمان‌های عمومی، پارک‌ها، خیابان‌ها، نزدیک استخرهای شنا، رستوران‌ها، هتل‌ها، تفرج‌گاه‌ها و غیره، به ویژه در مناطق ساحلی استفاده می‌شوند. به طور کلی، نخل های زینتی از گیاهان کم توقع فضای سبز هستند و گزینه های مناسبی برای خشک منظرسازی به ویژه در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری کم آب به شمار می‌آیند. یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده کاشت نخل‌های زینتی در فضای سبز به ویژه در مناطق انتقالی، معتدله گرم و معتدله، دماهای پایین است که به سرمازدگی و یخ زدگی می‌انجامد. در این مقاله مروری، ویژگی‌های مهم نخل‌های زینتی برای کاربرد در فضای سبز و نیز برخی از چالش‌های آنها، بررسی می‌گردد. همچنین برخی از گونه‌هایی که برای مناطق سردتر مناسب هستند، پیشنهاد شده‌اند.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
همایون فرهمندبخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمانhfarahmand[AT]uk.ac.ir نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده