امروز یکشنبه 14 آذر 1400

96E5

تغذیه و کشت هیدروپونیک

پژوهشی کامل

Fa

ارزیابی رشد و نمو پیازچه یک‌ساله لیلیوم هیبرید شرقی در شرایط کمبود عناصر آهن، بور، منگنز و مولیبدن

 

 

لیلیوم به عنوان یکی از مهم‌ترین گل‌های شاخه بریده در جهان مطرح است. لازمه تولید موفق این گل، استفاده از پیازهای گل با اندازه و کیفیت مناسب می‌باشد. در این پژوهش رشد و نمو پیازچه فلسی لیلیوم برای تولید پیازچه یک‌ساله در شرایط کمبود برخی از عناصر کم مصرف موثر در فتوسنتز گیاه (آهن، بور، منگنز و مولیبدن) زمانی‌که کشت با سه اندازه مختلف پیازچه فلسی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت. سه اندازه مختلف پیازچه فلسی بوسیله شش محلول غذایی متفاوت تغدیه شد و در کنار تیمار شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد چنانچه در دوره تولید پیازچه یک‌ساله از پیازچه‌های فلسی با اندازه قطر کوچک (کمتر از 12 میلی‌متر) استفاده شود، باید به عناصر کم مصرفی موجود در محلول غذایی توجه اساسی شود به عبارتی حداقل نیاز گیاه به عناصر کم مصرف بر اساس محلول غذایی که به طور معمول محلول هوگلند می‌باشد فراهم گردد، در حالی‌که پیازچه های فلسی بزرگ (بالای 13 میلی متر تا 20 میلی‌متر) شرایط کمبود عناصر کم مصرف به ویژه آهن و منگنز را جبران نمودند و گیاهان حاصل از آنها توان فتوسنتزی لازم برای افزایش اندازه پیازچه یک‌ساله در حال نمو را داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دو عنصر آهن و منگنز و قطر بالای 15 میلیمتر پیازچه‌های فلسی برای تولید پیازهای گل مورد استفاده قرار گیرند.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی
سیده سمیه شفیعی ماسولهپژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلاتshafiee.masouleh[AT]areeo.ac.ir نویسنده مسئول
مریم کریمی علویجهپژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده