امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شماره های نشریه

2

2

2


    

دوره دوم، شماره دوم

1396/07/01

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
95H8راهبردهای کاهش خزان و زردی زود هنگام درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر محلاتتوسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کوتاهFaسید محمد بنی جمالی، بهزاد ادریسی
95I5کارایی حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید، کلرپیریفوس، سایپرمترین و پالیزین در کنترل زنجرک Orosanga japonicus Melichar روی گیاه زینتی شمشاد، Euonymus japonicus Thunb.آفات و بیماری هاپژوهشی کاملFaمولود غلام زاده چیتگر
95F18بهبود شاخص‌های کیفی و افزایش ماندگاری در ارقام گل رز Black magic و Maroussia توسط تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیکفیزیولوژی پس از برداشتپژوهشی کاملFaسحر میرزایی، بهزاد ادریسی، طیبه فرامرزی
95H5عملکرد ویژگیهای بصری و زیبایی شناختی گیاهان در کاهش اثرات آلودگی صوتیتوسعه و طراحی فضای سبزمروریFaندا خدایاری، احمد حامی
96H9استفاده از گونه‌های بومی در چشم انداز شهری: شهرستان کردکوی استان گلستان (مطالعه موردی)توسعه و طراحی فضای سبزپژوهشی کاملFaعاطفه مصدق، سیده خدیجه مهدوی، جلال محمودی
95C14افزایش شاخص‌های کمی و کیفی گلایول از طریق تراکم بوته و روش کاشتبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaبهروز مرادی عاشور، محمدحسین عظیمی