امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شماره های نشریه

2

1

1


    

دروه دوم، شماره اول

1396/01/28

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
95I4حشره‌کش گیاهی پالیزین جایگزین مناسبی برای کنترل شته گل رز Macrosiphum rosae (Hom., Aphididae) در مقایسه با حشره‌کش شیمیایی ایمیداکلوپریدآفات و بیماری هاپژوهشی کاملFaمولود غلام زاده چیتگر
95C13ایجاد تنوع در رنگ گل زنبق آلمانی با استفاده از دورگ‌گیریبه نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaمحمدحسین عظیمی، سمیه جزقاسمی، بهزاد ادریسی
95C11اهمیت نوع پایه و بستر ریشه زایی در تکثیر رز به روش قلمه پیوندی (Stenting)به نژادی و به باغیپژوهشی کاملFaبهزاد ادریسی، امیر عربی، محمدحسین عظیمی
95F14افزایش طول عمر گلجای ژربرا با استفاده از نانوذرات نقره و هیدروکسی کینولین سیتراتتغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaسمیه رستگار، اصغر زارعی
95E4معرفی بهترین نوع قلمه و مناسب ترین بستر ریشه زایی رزماری (Rosmarinus officinalis)تغذیه و کشت هیدروپونیکپژوهشی کاملFaفاطمه بیدرنامنی، محمد فروزنده، مهدی شعبانپور
95F17رهیافت‌های مقابله با کاهش کیفیت گل‌های شاخه بریده بر اثر پیریفیزیولوژی پس از برداشتمروریFaسیده مهدیه خرازی، عبدالرضا باقری، علی تهرانی فر