امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

شرایط و ضوابط انتشار مقاله

هزینه ثبت و نشر مقالات 50 هزار تومان می باشد که پس از پذیرش، شرایط پرداخت به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.