امروز شنبه 2 بهمن 1400

اصول اخلاقی انتشار مقاله

الف) ا صول اخلاقی برای سردبیر مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

 1. سردبیر مجله در جهت بهبود کیفیت مجله فعالانه تلاش می کند.
 2. نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات است.
 3. سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.
 4. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد.
 5. مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس عدم تطابق با موضوعات مجله، نداشتن عمق محتوایی لازمو یا سار موارد دیگر انجام پذیرد.
 6. سردبیر و هر یک از اعضای هیئت تحریریه تعهد می نمایند که هرگونه اطلاعات درمورد مقالات دریافتی را جز برای نویسنده مسول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش ننمایند.
 7. از آنجائیکه بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود بنابراین بررسی مقالات مربوط به سر دبیر به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه مجله واگذار خواهد شد.
 8. سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تایید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

ب) اصول اخلاقی برای نویسندگان مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

 1. نویسنده باید یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده را ارائه داده و از سرقت ادبی شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا سرقت علمی شامل نتایج پژوهش‌های دیگر (افراد دیگر و یا خود) خودداری نماید.
 2. مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع ارائه گردند تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد.
 3. نویسندگان باید از ارائه اظهارات جعلی و نادرست جدا خودداری نمایند.
 4. نویسندگان باید از ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات جدا خودداری نمایند.
 5. نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.
 6. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.
 7. به نویسندگان توصیه می شود از چند بخش کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمتهای مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.
 8. چنانچه مقاله قبلا در مجله ایی رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.
 9. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

ج) اصول اخلاقی برای داوران مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

 1. داوران محترم باید به استقلال فکری نویسندگان ارزش نهاده و مقالات را بی طرفانه و بر اساس کیفیت مقاله ارزیابی نمایند.
 2. داوران محترم باید در خصوص مواردی نظیر سرقت ادبی و یا سرقت علمی دقت نموده و در صورتیکه مقاله دریافتی شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر است سریعا سردبیر را مطلع سازند.
 3. در صورتی‌که داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصصی ایشان نیست باید فورا مقاله را به دبیرخانه مجله عودت دهد تا فرآیند داوری با تاخیر مواجه نشود.
 4. در صورتی‌که داور محترم احساس کند که مقاله ای با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است تعارض منافع دارد باید بلافاصه مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.
 5. تمامی اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود، مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.
 6. داوران محترم باید تا حد امکان سردبیر را از تاخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.