امروز شنبه 2 بهمن 1400

اهداف و چشم انداز

مجله با چشم انداز توسعه علوم و دانش‌های‌ فنی در زمینه گل و گیاهان زینتی و انتقال آنها از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به بخش های تولیدی و مصرف کننده این دانش‌های فنی و در راستا کاهش واردات گل و گیاهان زینتی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور راه اندازی شده است. هدف مجله جمع‌آوری، اطلاع‌رسانی، نشر و ترویج و دانش روز گل و گیاهان زینتی است.