امروز شنبه 2 بهمن 1400

درباره نشریه

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی، توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران و پژوهشکده ملی گل وگیاهان زینتی با هدف اطلاع رسانی پیشرفتها و گسترش علوم مربوطه به صورت دو فصلنامه الکترونیکی منتشر میشود. این مجله در 14 محور زیر مقاله می‌پذیرد:

 • راهکارهای توسعه صادرات
 • سازه ها و اتوماسیون گلخانه ای
 • به نژادی و به زراعی
 • ریزازدیادی و بیوتکنولوژی
 • تغذیه و کشت هیدروپونیک
 • فیزیولوژی پس از برداشت
 • منابع ژنتیکی
 • توسعه و طراحی فضای سبز
 • آفات و بیماری ها
 • اقتصاد و بازار
 • تجاری سازی فناوری های نوین
 • توانمندی ها و چالش های صنعت گل
 • فرهنگ و الگوی مصرف
 • سلامت و محیط زیست