امروز شنبه 2 بهمن 1400

هزینه چاپ مقالات

هزینه ثبت و نشر مقالات 50 هزار تومان می باشد که پس از پذیرش، شرایط پرداخت به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.