امروز جمعه 8 اسفند 1399

هزینه چاپ مقالات

هزینه ثبت و نشر مقالات 50 هزار تومان می باشد که پس از پذیرش، شرایط پرداخت به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.