امروز شنبه 2 بهمن 1400
تماس با ما
اطلاعات تماس
نشانی: کرج، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات باغبانی، دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
کد پستی:
صندوق پستی:
تلفن: 02636705062 داخلی 6
فکس: 02636705062 داخلی 6
نشانی پست الکترونیکی: ijop.isop@gmail.com
لطفاً قبل از ارسال سوال خود به دبیرخانه مجله صفحه پرسشهای متداول را ببینید.

 

تماس با ما